ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT
 

DOITHERE1S.COM 

Hệ Thống Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt , ATM/MOMO

Rút tiền Min 10k tự động 24/24 miễn phí

 

LƯU Ý:Kết nối API sẽ được set chiết khấu API / WEB CON✅

► Cần điền đúng seri để được hỗ trợ khi cần.

► Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI.

►Tạo Web Con Tại Đây

FB ADMIN|TELEGRAM

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 12.4% 14.4% 13.9% 14.2% 14.1% 14.1% 14.2% 13.9% 13.9%
API / WEB CON 12.2% 14.2% 13.7% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.7% 13.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 10.1%
API / WEB CON 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 9.9%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 17.9% 17.9% 17.9% 15.4% 14.9% 13.9% 13.9% 12.9%
API / WEB CON 17.7% 17.7% 17.7% 15.2% 14.5% 13.7% 13.7% 12.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
API / WEB CON 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
API / WEB CON 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 14.5% 14.5% 17.5% 14.5% 14.5% 14.5% 2% 14% 14.5% 18.5% 15.5% 15.5%
API / WEB CON 14.2% 14.2% 17.1% 14.2% 14.2% 14.2% 18.1% 13.7% 14.2% 18.1% 15.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 12% 12% 12% 12% 12%
API / WEB CON 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 15.5%
API / WEB CON 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 13.2% 13.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ
SẢN LƯỢNG 3M 17%
API / WEB CON 17%
MUA MÃ THẺ CÀO TỰ ĐỘNG CHIẾT KHẤU 5-10%

- Mua thẻ cào, Thẻ game full seri tự động 

- Thẻ sau khi mua báo "chuyển lỗi", báo admin để được hoàn tiền

- Quý khách xem lịch sử mua thẻ : Tại Đây

- Kết nối API mua thẻ cào : Tại Đây